Privātuma politika

Animalart3d pilnībā respektē Jūsu tiesības uz privātumu, mēs iegūstam Jūsu personas datus, kad Jūs sazinieties ar mums, aizpildiet klienta anketu vai iegādājaties produktus. Dati tiek izmantoti tikai komunikācijai ar klientu, vai, lai nodrošinātu pirkumu nosūtīšanu adresātam.

Animalart3d neizpauž Jūsu personas datus trešajām pusēm, izņemot, ja var rasties nepieciešamība, ko nosaka spēkā esošie likumi.

Jums ir tiesības saņemt informāciju par Jūsu personas datiem, kas atrodas Animalart3d datnēs un pieprasīt nekorektu datu labošanu vai aktualizāciju, to apstrādes pārtraukšanu vai iznīcināšanu, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, pretlikumīgi apstrādāti vai tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Animalart3d nedrīkst dzēst Jūsu datus, ja ar likumu ir noteikta prasība tos uzglabāt noteiktu laiku, piemēram, grāmatvedības, lietvedības u.tml. prasības vai arī, ja ir citi likumīgi pamati datu apstrādei, piemēram, līgumsaistības.

Lūdzam Jūs, nevilcinoties rakstīt Animalart3d: info@animalart3d.com, ja Jums ir kādi jautājumi, komentāri saistībā ar šo Privātuma politiku vai vēlaties ziņot par šīs Privātuma politikas pārkāpumiem.